Illustrasjon av Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo

Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo

Størrelse:
18000 m2
Sted:
Oslo, Tullinløkka
Kunde:
Veidekke
Byggeår:
2018
Leveranse:
Hovedbæresystem i stål og prefab. betong