Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder

Ressurser og mannskap

Montasje prefab

Norske Bæresystemer har en egen montasjeavdeling bestående av over 40 montører for montasje av de prefabrikkerte konstruksjonene. Hovedhensikten med en intern avdeling er å sikre erfaringsoverføring og opplæring. Dette vil gi alle våre prosjekter en større flyt og våre interne prosedyrer sørger for at alle krav og rutiner til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet blir innarbeidet.

Plasstøpt arbeid

Vi har dyktige fagfolk med lang erfaring innen plasstøpte arbeider. Dette personellet jobber på våre prosjekter der vi er kontrahert som TUE for våre kunder. Vårt hovedmål er kunne tilby plasstøpte arbeider sammen med bæresystemer med plattendekker, massiv tre eller prefab på ulike prosjekter der vi sammen med kunden ser det gir det optimale resultatet.

Rigg

Norske bæresystemer har en egen avdeling for personell spesialisert på rigg og drift av byggeplass. Avdelingen består av over 20 riggarbeidere, og leies ut til våre kunder. Våre riggarbeidere påtar seg arbeider alt fra anhuking til mindre ryddeoppgaver. Ta kontakt med vår avdelingsleder for montasje om du har et behov for denne type ressurser.