Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder

World Seafood Center

Verdens største logistikkbygg for sjømat. Bygget er 55.000 m2, 375 m langt og Breeam sertifisert.

Treklang – Oksenøya Senter

Hybrid bæresystem med prefabrikkert stål og betong, plattendekker og massiv tre – Forbildeprosjekt for FutureBuilt.

Slemmestad Brygge

Nytt boligprosjekt på Slemmestad for Skanska og Avantor.

Oslo lufthavn

Oslo lufthavn

Vi leverer bæresystemet til ny utenlandsterminal på Oslo Lufthavn – 18.000 m2

Meierikvartalet

Illustrasjon av Meierikvartalet

Ny samspillskontrakt på Meierikvartalet med Bundebygg og Stor-Oslo Eiendom 65.000 m2

Økern Portal

Illustrasjon av Økern Portal

Norges største pågående prosjekt med prefabrikkerte bæresystemer

Selskapet ble stiftet i 2011 – våre 70 ansatte omsetter for 500 MNOK i 2022. Som total underentreprenør (TUE) utfører vi kontinuerlig store prosjekter for hovedentreprenørene i Norge.

Prefabrikkerte elementer av massiv/limtre, plattendekker/skallvegger, stål og betong.

0
MNOK OMSETNING I 2022
0
KVM LEVERT GULVAREAL I 2022
0
TONN STÅL LEVERT I 2022
0
PROSJEKTER I 2022

Våre kunder

Som totalunderentreprenør utfører vi kontinuerlig store prosjekter.

Vi ekspanderer og trenger flere dyktige kollegaer…

Se ledige stillinger her