BESØKSADRESSE
FAKTURA

Norske Bæresystemer AS ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer med EHF-format (Elektronisk Handels Format). Vennligst benytt følgende adresse i ELMA (Elektronisk Mottaker Adresseregister):

9908:996808548

Hvis ditt økonomisystem ikke støtter EHF-format, kan du sende oss faktura i PDF-format til: norske.baeresystemer@invoicedrop.com.

DAGLIG LEDER
PROSJEKTUTVIKLING OG SALG
ØKONOMISJEF
AVDELINGSLEDER PROSJEKT
AVDELINGSLEDER MONTASJE