BESØKSADRESSE
FAKTURA

Norske Bæresystemer AS ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer med EHF-format (Elektronisk Handels Format). Vennligst benytt følgende adresse i ELMA (Elektronisk Mottaker Adresseregister):

9908:996808548

Amund Moen, Daglig leder i Norske Bæresystemer
DAGLIG LEDER
Jørn Høiback, Prosjektutvikling og salg i Norske Bæresystemer
PROSJEKTUTVIKLING OG SALG
Lene Lamark, Økonomisjef i Norske Bæresystemer
ØKONOMISJEF
Ole Marius Fremgaard, Avdelingsleder prosjekt i Norske Bæresystemer
AVDELINGSLEDER PROSJEKT
Marius Pettersen, Avdelingsleder montasje i Norske Bæresystemer
AVDELINGSLEDER MONTASJE