Furuset Hageby er et sykehjem i Oslo som blir utformet som en hageby. Furuseth Hageby utformes med tanke på personer med kognitiv svikt, og vil få 112 plasser. Sykehjemmet får et bruksareal på 13.400 m2.

Bygget er futureBuilt-prosjekt og BREEAM-sertifisert. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt med svært høye miljøambisjoner. Dette gjelder både reduksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i bygningskroppen, bruk av fornybar energi, og riktig materialbruk. Byggeplassen skal være fossilfri og bygget skal BREEAM-sertifiseres.

Furuset Hageby er montert av Norske Bæresystemer sin montasjeavdeling.

Furuset Hageby

Størrelse:
13.400 m2
Sted:
Furuset, Oslo
Kunde:
AF Gruppen Norge AS
Byggeår:
2021-2022
Leveranse:
Prosjektering, levering og montasje av hovedbæresystem i stål og betong.