Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder

Massivtre

Norske Bæresystemer har som mål å bli bransjeledende på utvikling og levering av prefabrikkerte konstruksjoner i massivtre. Vi skal skape innovative hybridbygg som forener tre, stål og betong.
Hvorfor denne strategien?

Bærekraft er vår kjerne

Vi er forpliktet til å fremme bærekraft i byggebransjen, og med dagens rammebetingelser er tre en fornybar ressurs som spiller en nøkkelrolle i å redusere karbonavtrykket i konstruksjon.

Innovasjon og kreativitet

Hybridbygg gir oss friheten til å utforske nye designmuligheter og materialkombinasjoner for å møte de unike behovene til våre kunder.

Allsidighet og effektivitet

Prefabrikkerte trekonstruksjoner i massivtre gir oss muligheten til å bygge raskere og mer kostnadseffektivt uten å kompromisse på kvalitet.

Vår visjon er å være «best i Norge på prosjektutvikling og levering av komplette bæresystemer til byggeprosjekter», og denne strategien vil hjelpe oss med å oppnå nettopp det. Vi vil fortsette å lede an i utviklingen av bæresystemer som er både miljøvennlige, innovative og kostnadseffektive.

Prefab

Norske Bæresystemer er en av landets største totalleverandør av bærekonstruksjoner i prefabrikkert stål og betong. For å beholde posisjonen i markedet, vil prosjektets totaløkonomiske løsninger og kundens behov være vår høyeste prioritet.

Bransjen er stadig i utvikling, og optimalisering av produktene er i stort fokus. For oss er det essensielt å være en av de største bidragsyterne til utviklingen av optimaliserte og mer miljøvennlige produkter. Norske Bæresystemer har selv ingen egne fabrikker for produksjon av de prefabrikkerte elementene, men profesjonelle samarbeidspartnere som leverer elementer av største kvalitet og med lavest mulig utslipp.

Selskapet har opparbeidet seg en prosjektportefølje på over 100 fullførte prefab prosjekter bestående av flere prestisjefylte prosjekter som bl.a World Seafood Center og Økern Portal. Vi er også sentralt med i utvikling av nye høyhus i Oslo.

Vårt mål er å fortsette å kunne være med å utvikle og levere til de største prosjektene. Med implementering av massivtre og plasstøpte løsninger, sammen med våre prefabrikkerte konstruksjoner, vil det øke vår fleksibilitet og muligheter for å levere enda bedre bæresystemprosjekter.

Plasstøpt

Plattendekker, skallvegger & bubbledeck:

Som total underentreprenør, kan Norske Bæresystemer utvikle og levere bæresystemer av plattendekker, bubbledeck og skallvegger.
Hva er fordelene?

Enkel levering og rask montering

Prosessen er hurtig og effektiv, da den reduserer transportvekten og minimaliserer tiden som kreves på byggeplassen sammenlignet med prefabrikkerte- og plasstøpte dekker og vegger.

Styrke og kapasitet

Elementene innehar en imponerende styrke og kapasitet. De er konstruert for å tåle tunge belastninger og gir solid støtte til bygningens struktur. Dette gjør dem ideelle for en rekke bygningstyper.

Fleksibilitet i design

Plattendekkene, bubbledeckene og skallveggene kan leveres i ulike størrelser og tykkelser, og de kan tilpasses for å imøtekomme spesifikke designkrav.

Total kostnadsbesparelse

Sammenlignet med prefabrikkerte eller plasstøpte dekker og vegger, som har lignende styrke og kapasitet, vil elementene i mange tilfeller gi betydelige kostnadsbesparelser. Dette ettersom en kan tilpasse mengden produksjonsarbeid på fabrikk og byggeplass etter hva som er mest hensiktsmessig og lønnsomt i de ulike områdene av bygget.

Plasstøpte arbeider:

Norske Bæresystemer bygger fundamenter i rehabiliterings prosjekter og til nybygg, og kan blant annet sikte til flere referanse prosjekter. Vårt mål er å kunne tilby kunden en kombinert leveranse av plasstøpte fundamenter og råbygg på enkeltprosjekter, der en sammen med kunden ser mulighetene for en totaløkonomisk besparelse.

Hybrid

Norske Bæresystemer utvikler og tilbyr leveranser med kombinasjon av prefabrikkert stål og betong, plasstøpte (f.eks plattendekker) og trekonstruksjoner. Dette åpner opp en unik mulighet til å kunne levere så komplekse bygg som kunden ønsker seg, også kalt hybride konstruksjoner.
Hvilke muligheter vil dette kunne gi prosjektene?

Bærekraft og miljøvennlighet

Ved å kombinere stål, betong og tre i våre konstruksjoner, tar vi et stort skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Stål og betong er kjent for sin styrke og holdbarhet, mens tre er et fornybart materiale som bidrar til å redusere karbonavtrykket. Denne balansen mellom materialer sikrer ikke bare bærekraftige bygninger, men også et lavere CO2-avtrykk.

Fleksibilitet og designmuligheter

Våre kombinerte bæresystemer gir arkitekter og designere enestående fleksibilitet når det gjelder utforming og estetikk. Den konstruktive kombinasjonen av materialene åpner opp for innovative designmuligheter. Dette betyr at vi kan skape bygninger med unike former, strukturer og detaljer, som samtidig opprettholder den nødvendige styrken og stabiliteten.

Reduserende grensesnittproblematikk

En hybridleveranse fra samme underentreprenør vil redusere sjansene for grensesnittutfordringer, og føre til et enklere koordineringsansvar for kunden/totalentreprenøren.