Snertingdal omsorgssenter er lokalisert i Snertingdal i Gjøvik kommune. Det nye omsorgshjemmet etableres som et nybygg på samme tomt som dagens omsorgssenter, ved siden av det gamle. Det nye hjemmet skal romme 32 boligenheter.
Konstruksjonen består av brannseksjoneringsvegger og kjeller i prefabrikkert stål og betong. Resterende leveranse er nærmere 3000 m2 med massivtredekker, 3000 m2 med massivtrevegger, og søyler og bjelker oppover i limtre.
Med TUE ansvaret for det hybride bæresystemet, vil vi være med på å forenkle prosjekteringen for kunden og samtidig ha stor påvirkning på å levere et optimalisert og miljøvennlig bygg.

Snertingdal omsorgssenter

Størrelse:
5 000 m2
Sted:
Snertingdal, Gjøvik kommune
Kunde:
Syljuåsen AS
Byggeår:
2024
Leveranse:
Komplett hybrid bæresystem i massivtre, limtre, stål og betong.