Malmskriverveien 16 er et nytt og moderne skolebygg i Sandvika på 2750 kvadratmeter. Bygget er 8 etasjer høyt og har i tillegg kjeller under bakken. Tidligere var det et parkeringshus på tomten og enkelte av de bærende konstruksjonene fra parkeringshuset er beholdt. Prosjektet bygges etter standarden BREEAM-NOR Excellent og byggeplassen har vært fossilfri.

Malmskriverveien 16

Størrelse:
2750 m2
Sted:
Sandvika
Kunde:
ØM.Fjeld
Byggeår:
2023
Leveranse:
Prosjektering, levering og montasje av bæresystem i stål og  prefabrikkert betong.