Søndre Borgen Helsehus

Størrelse:
4.000 m2
Sted:
Borgen, Asker
Kunde:
Veidekke Entreprenør AS
Byggeår:
2022
Leveranse:
Prosjektering, levering og montasje av hovedbæresystem i stål og betong.