Refstad skole er en ny fire parallells barneskole med plass til 840 elever. Skolen blir den første i Oslo med skolegård på alle takene.

Bærekonstruksjonen er optimalisert i detaljeringsprosessen for å redusere materialbruk og dermed gi et lavere klimagassutslipp. Håndtering av seismiske krefter i skolebygg er viktig fokusområde og kriterie på denne jobben.

Montasjen er utført i godt samarbeid med EMV og stedlig ledelse av NBS.

Refstad skole

Størrelse:
10.700 m2
Sted:
Bydel Bjerke, Oslo
Kunde:
WK Entreprenør
Byggeår:
2021-2024
Leveranse:
Prosjektering, prefabrikkering og montering av hovedbæresystem i stål og betong.