Prosjektet består av to nybygg som skal brukes til døgnsenter for voksenpsykiatri og dag- og døgnsenter for ungdomspsykiatri. Byggene er på henholdsvis 8200 og 1000 kvadratmeter og skal kobles til eksisterende bygningsmasse. Bygget er montert av NBS sin egen montasjeavdeling.

A-hus: PHN

Størrelse:
9200 m2
Sted:
Lørenskog
Kunde:
Skanska
Byggeår:
2024
Leveranse:
Prosjektering, levering og montasje av bæresystem i stål og  prefabrikkert betong.