Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder

Prosjektledelse

Ved gjennomføringen av et prosjekt, spiller vår prosjektledelse en avgjørende rolle i å sikre at prosjektet gjennomføres på en trygg og effektiv måte.

Prosjektlederen har det overordnede ansvaret for prosjektets prosjekterings- og utførelsesfase, og vil gjennom prosjektet jobbe tett med kunden for å sikre de beste totaløkonomiske løsningene. De tar seg av kontrahering av leverandører og styrer detaljprosjekteringen av råbygget. Alle våre prosjektledere har høyere utdanning fra bygg og anlegg sektoren, hovedsakelig med en spisset kompetanse innen konstruksjonsteknikk. Kompetansen er avgjørende for å sikre at våre rådgivere (RIBp) implementerer våre løsninger og metoder, hensyntar helse, miljø og sikkerhet, samt gir de beste totaløkonomiske løsningene.