Hovedbæresystem i prefabrikkert massiv tre, stål og betong