Illustrasjon av Schweigaardsgate 33

Schweigaardsgate 33

Størrelse:
20 000 m2
Sted:
Schweigaardsgate 33
Kunde:
Strøm Gundersen
Byggeår:
2017
Leveranse:
Hovedbæresystem i stål og prefab. betong