Illustrasjon av Harbitz Torg

Harbitz Torg

Størrelse:
23000 m2
Sted:
Oslo, Skøyen
Kunde:
Veidekke
Byggeår:
2018
Leveranse:
Hovedbæresystem i stål og prefab. betong