Illustrasjon av Økern Portal

Vi har utviklet og levert prefabrikkert bæresystem av stål og betong på Økern Portal, i tett samarbeid med Vedal (hovedentreprenør) og Oslo Pensjonsforsikring (byggherre). Byggene er blant annet det nye hovedkontoret til Telia, og har om lag 3 000 kontorplasser, hotell og garasjeanlegg.

Prosjektet er et av de største byggeprosjektene i Norge de siste årene med om lag 70.000 m2. Geometrien i bygget og takflaten er veldig kompleks og har blitt utført ved å ta mange sprang i bærekonstruksjonene. Hovedbæresystemet består av stålsøyler og -bjelker, hulldekker og vegger av betong. Bæresystemet er blitt aktivt benyttet til å få til fasadearkitekturen med skråstilte søyler som skal illustrere stammene til trærne i en skog.

Prosjektets navn, «Økern Portal», henger sammen med portalen som er midt i bygget. Portalen har et fritt spenn på 28 meter i fasaden og 32 meter innvendig, og er båret av fire stål-fagverk som er 5 etasjer høye. Dette fagverket ble midlertidig oppstemplet under bygging. Søylene i fagverkene i fasadene har skrå søyler slik som søylene i de andre fasadene. Takflaten faller med tre etasjer fra den ene enden av bygget til den andre, og benyttes til park, andelshager og oppholdsarealer.

Det var stort fokus på fremdrift i prosjektet, der hele hovedbygget ble bygget på cirka 6 måneder ved hjelp av parallell drift på 5 byggekraner og 2 mobilkraner, samt 40-50 montører.

 

Interessert i å få vite mer? Ta kontakt med oss.

Økern Portal

Størrelse:
75 000 m2
Sted:
Oslo, Økern
Kunde:
Vedal
Byggeår:
2019/2020
Leveranse:
Hovedbæresystem i stål og prefab. betong