Illustrasjon av kontorbygg Majorstuen Oslo Fridtjof Nansensvei 12

I samarbeidskontrakt med totalentreprenør og byggherre, har vi utviklet og levert bæresystemet på dette nye kontorbygget i Fridtjof Nansen vei 12, som ligger ved siden av Colosseum Kino. Bygget er montert av Norske Bæresystemer sin montasjeavdeling.

 

Interessert i å få vite mer? Ta kontakt med oss.

Fridtjof Nansens vei 12

Størrelse:
20 000 m2
Sted:
Majorstuen, Oslo
Kunde:
Vedal Entreprenør
Byggeår:
2022
Leveranse:
Hovedbæresystem i stål og prefab. betong