Helsfyret er et nytt kontorbygg på 7 etasjer pluss kjeller som kan huse opp mot 700 arbeidsplasser.

Prosjektet skal være et signalbygg innenfor miljø og bærekraft ,og har ambisjoner om å sertifiseres som Breeam Excellent. Materialer til bæresystemet er valgt ut ifra laveste klimagassutslipp på både stål- og betongelementer.

Norske Bæresystemer utvikler råbygget i tett samarbeid med Bundebygg som er entreprenør og byggherre.

Montasje utføres av egen montasjeavdeling.

«Helsfyret» -Grenseveien 82

Størrelse:
13.521 m2
Sted:
Helsfyr, Oslo
Kunde:
BundeBygg AS
Byggeår:
2022-2024
Leveranse:
Prosjektering, prefabrikkering og montering av hovedbæresystem i stål og betong.