Oslo lufthavn

UNSØ Gardermoen er en forlengelse på 165m av terminal for utenlandstrafikk. Oppdraget ble utført for totalentreprenør Ø.M.Fjeld med Avinor som byggherre.

Vår leveranse var på 17 800m2 med HD- og DT-dekker, inkludert 240 betongsøyler og 1060 tonn med stål. Tradisjonell søyle-drager system, med «Gerber» skjøt, ble benyttet som hovedprinsipp for skjøting av HSQ.

Arkitekten på prosjektet var Nordic og RIBp var WSP.

Oslo Lufthavn

Størrelse:
17 800 m2
Sted:
Oslo Lufthavn/Gardermoen
Kunde:
Ø.M Fjeld
Byggeår:
2019-2020
Leveranse:
Hovedbæresystem i stål og prefab. betong.