Norske Bæresystemer leverer bæresystem til det første byggetrinnet til Slemmestad Brygge.

Dette er et av de største utviklingsprosjektene i regionen med en områdeplan som åpner for 1.300 boliger og 55.000 kvm næringsareal.