Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder

World Seafood Center

Treklang – Oksenøya Senter

Spektrumskvartalet

Oslo lufthavn

Oslo lufthavn

Meierikvartalet

Illustrasjon av Meierikvartalet

Økern Portal

Illustrasjon av Økern Portal

Selskapet ble stiftet i 2011 – våre 70 ansatte omsetter for 500 MNOK i 2022. Som total underentreprenør (TUE) utfører vi kontinuerlig store prosjekter for hovedentreprenørene i Norge.

Prefabrikkerte elementer av massiv/limtre, plattendekker/skallvegger, stål og betong.

0
MNOK OMSETNING I 2022
0
KVM LEVERT GULVAREAL I 2022
0
TONN STÅL LEVERT I 2022
0
PROSJEKTER I 2022

Våre kunder

Som totalunderentreprenør utfører vi kontinuerlig store prosjekter.

Vi ekspanderer og trenger flere dyktige kollegaer…

Se ledige stillinger her