Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder

Vi tilbyr kundene våre plasstøpte bæresystemer, prefabrikkerte elementer og bæresystemer i massiv tre. Og som totalrådgivere kan vi anbefale og utvikle det aller beste produktet for hvert enkelt prosjekt – med hensyn til både klima og miljø. Som en del av et ledende fagmiljø ønsker vi å være best i Norge på prosjektutvikling og levering av komplette bæresystemer til byggeprosjekter. Se alle tjenestene vi tilbyr her.

Bæresystem

Bæresystemer kan være laget av ulike materialer, inkludert stål, betong, tre eller en kombinasjon av disse. Typen bæresystem som velges, avhenger ofte av bygningens formål, størrelse, lokal klima og andre faktorer. Norske Bæresystemer tilbyr bæresystem i:

  1. Massivtre
  2. Prefab
  3. Plasstøpt
  4. Hybrid

Prosjektutvikling

NBS har en egen dedikert prosjektutviklingsavdeling. Avdelingen består av prosjektutviklere med kompetanse innen konstruksjonsteknikk og statikk og med lang og bred erfaring både fra rådgiver- og entreprenørsiden. I tett samarbeid med vår prosjektavdeling innehar våre prosjektutviklere markedets ledende kompetanse innen prefabrikkerte bæresystemer.

Prosjektledelse

Prosjektlederen har det overordnede ansvaret for prosjektets prosjekterings- og utførelsesfase, og vil gjennom prosjektet jobbe tett med kunden for å sikre de beste totaløkonomiske løsningene. De tar seg av kontrahering av leverandører og styrer detaljprosjekteringen av råbygget.

Resusser og mannskap

Norske Bæresystemer har en egen montasjeavdeling bestående av over 40 montører for montasje av de prefabrikkerte konstruksjonene. Dette personellet jobber på våre prosjekter der vi er kontrahert som TUE for våre kunder.