Konnerudparken

Størrelse:
22.000 m2
Sted:
Konnerud, Drammen
Kunde:
Consto Øst AS
Byggeår:
2022-2023
Leveranse:
Prosjektering, levering og montasje av hovedbæresystem i stål og betong.