OAC Speslog er et nytt bygg for spesiallogistikk på næringsområdet Oslo Airport City, lokalisert øst for Oslo Lufthavn Gardermoen. Gravearbeidene startet 01. august 2022, og bygget skal overleveres byggherre 01. desember 2023.

Prosjektet skal direktefundamenteres på stedlige løsmasser med punktfundamentering, såle og fiberarmert gulv på grunn. Over bunnplate leveres prefabrikkert bæresystem i stål og hulldekker. Fasaden på lagerdelen består av betongvegger og sandwichelementer, mens kontoret vil ha plassbygd klimavegg med trekledning.

Bygget skal inneholde aktører innen spesiallogistikk, kontor og verksted og utformes i samarbeid med aktørene for å passe deres bruk.

Prosjektet er i underkant av 15 000m2 fordelt på tre plan + teknisk rom på tak.

OAC Speslog

Størrelse:
15.000 m2
Sted:
Gardermoen
Kunde:
Vedal Entreprenør
Byggeår:
2022-2023
Leveranse:
Komplett bæresystem i prefabrikkert stål og betong.