Vi utvikler, leverer og monterer prefabrikkerte
bæresystemer i stål og betong

Oslo lufthavn

Oslo lufthavn

Vi leverer bæresystemet til ny utenlandsterminal på Oslo Lufthavn – 18.000 m2

Meierikvartalet

Illustrasjon av Meierikvartalet

Ny samspillskontrakt på Meierikvartalet med Bundebygg og Stor-Oslo Eiendom 65.000 m2

Økern Portal

Illustrasjon av Økern Portal

Norges største pågående prosjekt med prefabrikkerte bæresystemer

Selskapet ble stiftet i 2011 og omsetter for ca. 300 MNOK i året. Som total underentreprenør utfører vi kontinuerlig store prosjekter for de store hovedentreprenørene i Norge.

0
MNOK OMSETNING PR. ÅR
0
KVM LEVERT GULVAREAL I 2021
0
TONN STÅL LEVERT I 2021
0
PROSJEKTER I 2021

Våre kunder

Som totalunderentreprenør utfører vi kontinuerlig store prosjekter.

Vi ekspanderer og trenger flere dyktige kollegaer…

Se ledige stillinger her