Erik Aamodt mener han har drømmejobben som prosjektutvikler i Norske Bæresystemer. – Vi blir stadig bedre og skal være best i bransjen på utvikling og levering av bæresystemer til byggeprosjekter. Det er givende.

Nå har du sjansen til å oppleve det samme og bli Eriks kollega. Prosjektutviklingsavdelingen jobber tett med våre kunder om å utvikle de beste og mest komplette bæresystemene til byggeprosjekter. Nå jakter vi nye dyktige folk.

Vi snakket med Erik Aamodt om hans arbeidshverdag som prosjektutvikler.

 

Ser det store bildet

Erik har jobbet i Norske Bæresystemer i drøyt fire år. Han er med andre ord en erfaren prosjektutvikler.

– Vi får jobbe med faget vårt, nemlig bæresystem. Som prosjektutvikler får jeg også muligheten til å male med bred pensel. Vi graver oss ikke ned i små detaljer, men ser det store bildet. Vi skal tenke på alt, men ikke detaljere alt. På den måten jobber vi med det artigste i statikken, forteller Erik.

Et bæresystem er selve skjelettet i et bygg og strukturen som holder det stabilt på plass. Med flere ressurser på laget ønsker vi å forsterke vår posisjon som en ledende leverandør og samarbeidspartner innenfor bæresystemer.

– Det som er spennende er at vi jobber i en bedrift hvor man er genuint opptatt av å bli bedre. Vi blir stadig bedre og skal være best i bransjen på prosjektutvikling. Det er alltid givende å jobbe i et slikt miljø, sier prosjektutvikleren.

 

Dette gjør en prosjektutvikler

Er du usikker på hva en prosjektutvikler gjør? Erik Aamodt har svaret.

– Det er stort sett tilbud vi jobber med. Hovedjobben vår er å utvikle bæresystemet, finne de beste totaløkonomiske løsningene sammen med våre kunder, samt utarbeide et estimat/tilbud på jobben. Man jobber i snitt 2-4 uker med hvert tilbud. For hver måned er det et nytt prosjekt vi jobber med. Samtidig er det gjerne oppfølging av tidligere innsendte tilbud og arbeid med utviklingsprosjekter sammen med våre kunder. Vi jobber også tett med våre prosjektledere med oppfølging av pågående prosjekter der hensikten er å svare på mulige spørsmål og holde seg oppdatert på hva som skjer, forteller han.

«Vi følger prosjekter fra utvikling til utførelse på byggeplass.»

 

Fra nytt prosjekt til tilbudsbrev

Når Erik som prosjektutvikler får tildelt et helt nytt prosjekt, er det mange steg han må innom før det sendes tilbud til kunden. Her forklarer han prosessen i utviklingsarbeidet:

  1. Vi får et tilbudsunderlag, gjerne med dokumenter, tegning og kanskje en modell vi går igjennom.
  2. Typisk har man en avklaring med kunden hvor man går gjennom hva de ønsker levert av oss og kanskje suppleringer til og tolkninger av underlaget.
  3. Utfra underlaget som er mottatt utvikler vi et bæresystem som fungerer for bygget, så modellerer vi opp en 3D-modell av konstruksjonen vår.
  4. Etter dette gjør vi grovdimensjoner av hele bygget der vi regner dimensjoner på konstruksjonen og vurderer byggets stabilitet
  5. Det neste vi må vurdere er utførelsen på byggeplass med blant annet montasjetid, bemanning, kranplassering og riggplass.
  6. Alt settes sammen i en kostnadskalkyle der man beregner hele leveransen og får en sluttsum som legger grunnlaget for tilbudsbrevet.
  7. Før tilbudet oversendes kunden har man en intern gjennomgang, gjerne sammen med salgssjef og daglig leder.

 

Tett på kunden

En prosjektutvikler må være en lagsspiller og ha en god dialog med kunden.

– Det er på en måte den viktigste delen av jobben vår. I dialog med kunden må det avklares hva de ønsker av oss, samtidig som vi må være tydelige overfor dem hva vi leverer i tilbudet vårt. Har vi vært flinke til å kommunisere og sparret sammen vil vi finne den beste løsningen for prosjektet som klart avgrenser hva som er inkludert i vårt tilbud. Da er det klart hvem som har ansvaret for hva, og man unngår krangel i etterkant, smiler Erik.

Prosjektutviklerne jobber tett med andre avdelinger i selskapet for å finne løsninger og dele erfaringer. En god prosjektutvikler må derfor ha flere egenskaper for å lykkes.

– Man må være en god ingeniør og ha statikken i bunn. Det er også viktig å være nysgjerrig og oppfinnsom for å finne de beste løsningene. Hos oss er det viktig med utvikling og derfor må en prosjektutvikler også være lærevillig. I tillegg er det en fordel å være ryddig og strukturert siden man fort kan få mange baller i lufta. Vi er ingeniører, men du må ha god dialog med kunder. Tanken er at vi skal være en rådgiver overfor kunden der vi kommer med løsninger og anbefalinger. Vi følger prosjekter fra start til utførelse på byggeplass. Det er drømmejobben for meg, forteller Erik Aamodt.

 

Høres dette ut som en drømmejobb også for deg? Søk på ledig stilling som Eriks kollega her!