Bæresystemer til boliger, næringsbygg og institusjoner.

Se noen av våre prosjekter

Vi ekspanderer og trenger dyktige kollegaer til følgende posisjoner:

Referansenummer: 25377
Utlyst : 03 januar 2022
Søknadsfrist: 05 februar 2022
Ansettelsesform: Fast
Fulltid/deltid: Heltid
Bransje: Bygg og anlegg

Er du faglig trygg og rå på å få fram potensialet i prosjekter?

Prosjektutvikler

Vi er i vekst og søker nå en ny prosjektutvikler. Prosjektutviklingsavdelingen jobber tett med våre kunder om å utvikle de beste og mest totaloptimale bæresystemene til byggeprosjekter. Avdelingen har ansvar for salg av nye prosjekter samt representere Norske Bæresystemer i eventuelle utviklingsprosjekter som vi er med i. Du vil komme inn i et team som i dag består av 3 erfarne prosjektutviklere samt en utviklings- og salgssjef. Du vil være ansvarlig for dine egne tilbud og utviklingsprosjekter. Dette arbeidet innebærer utvikling av komplett bæresystem, modellering i Tekla Structure som underlag til mengdeuttak og vedlegg til våre tilbud, utarbeide kalkyle og tilbud, og involvere de riktige ressursene i tilbudsarbeidet (prosjektleder, montasjeteam, RIB). Som prosjektutvikler hos oss vil du få jobbe med statikk, utførelse og økonomidelen i prosjektene. Når prosjekter vinnes vil du jobbe tett med prosjektleder og RIB for å inngå kontrakter og sette prosjektet i gang.

For å lykkes i rollen må du være faglig sterk på statikk og konstruksjoner. Du har muligens hatt en RIB eller prosjektutviklerrolle i konsulent- eller entreprenørbransjen. Som person er du selvstendig, strukturert og nysgjerrig på nye muligheter og løsninger. Du trives i dialog med kunder/konsulent og er opptatt å finne de beste løsningene for prosjektene. Du er opptatt av å opptre redelig og samvittighetsfullt og lar aldri HMS gå på bekostning av framdrift eller økonomi i planleggingsfasen.
Viktigst av alt er å ha det gøy på jobb!

Din arbeidshverdag vil bestå av:

 •  Ansvarlig for egne utviklingsprosjekter og tilbud
 • Dialog og samarbeid med våre kunder og konsulenter
 • Samarbeide med interne ressurser
 • Bidra til å videreutvikle arbeidsverktøyene i avdelingen (Tekla, kalkyle og beregningsprogram)
 • Delta i interne forbedrings- og strategiprosesser

Kvalifikasjoner:

 • MSc i konstruksjonsteknikk. BSc med relevant arbeidserfaring kan være aktuelt for rett kandidat
 • Erfaring fra RIB-miljø eller prosjektutvikler innen nybygg
 • Gode norsk og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Norske Bæresystemer tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et selskap i vekst med solid økonomi
 • Solide og langsiktige eiere
 • Ungt miljø med faglig dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø

Du vil få muligheten til å delta på lederutviklingsprogram i regi av NBS og Vedal. Vi er også opptatt av at du holder deg faglig oppdatert og tilbyr deltakelse på kurs innen kontraktsrett, montasjeledelse og andre relevante kurs.

Søknadsinformasjon
Norske Bæresystemer samarbeider med Jefferson Wells i denne rekrutteringsprosessen, og de håndterer alle henvendelser. Registrer din CV på www.jeffersonwells.no og last opp søknad for å søke på stillingen. Send inn søknad her

Frist: Snarest og innen 5 februar 2022

Arbeidssted: Vækerøveien 3, Oslo

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Jefferson Wells ved;
Erik Skjørtvedt, mobil: +47 928 61 896 / erik.skjortvedt@jeffersonwells.no

eller

Sidsel Jun Gausen, mobil: +901 41 781 / sidsel.jun.gausen@jeffersonwells.no

Norske Bæresystemer AS sin spesialkompetanse er utvikling og levering av komplette bæresystemer til byggeprosjekter på det sentrale Østlandet. Største eier er Vedal som også er en stor kunde gjennom Vedal Prosjekt og Vedal Entreprenør. Selskapet er en frittstående aktør som leverer totalunderentrepriser til store prosjekter for de største hovedentreprenørene i Norge. Selskapets konsept er å tilby markedets beste kompetanse innen prosjektutvikling av prefabrikkerte bæresystemer og deretter levere og montere komplette råbygg i kundens prosjekter. Prosjekteringstjenester, stålkonstruksjoner og betongelementer kjøpes av faste underleverandører og tilpasses det enkelte prosjekt. Montasje av bæresystemet gjøres enten av egen montasjeavdeling eller kjøpes inn av faste leverandører.

Selskapet er ISO sertifisert iht. ISO 9001/14001. Selskapet har om lag 50 ansatte og forventer å omsette for ca. 300 mill. i 2021.

Referansenummer: 25381
Utlyst : 03 januar 2022
Søknadsfrist: 05 februar 2022
Ansettelsesform: Fast
Fulltid/deltid: Heltid
Bransje: Bygg og anlegg

Er du god på prosjektledelse og å ha det gøy på jobb?

Prosjektleder

Vi er i vekst og søker nå en ny prosjektleder!
Du vil jobbe med leveranser av prefabrikkerte bæresystemer og vil ha resultat- og leveranseansvar på egne prosjekt fra start til slutt.  Du sørger for at prosjektet til enhver tid har ressurser og organisering slik at alle målsetninger og kontraktuelle krav blir innfridd.
Stillingen har løpende kontakt med kunder, leverandører og myndigheter.

For å lykkes i rollen må du ha god prosjektforståelse og overblikk. Du liker å nå milepælene som er satt. Du er opptatt av å utøve et godt lederskap som skaper god framdrift i prosjektene du styrer. Som person er du en god på relasjoner og setter samarbeid høyt for å nå mål. Du trives i dialog med kunder/konsulent og er opptatt å finne de beste løsningene for prosjektene. Du er opptatt av å opptre redelig, langsiktig og samvittighetsfullt og lar aldri HMS gå på bekostning av fremdrift eller økonomi.
Viktigst av alt er å ha det gøy på jobb!

Din arbeidshverdag vil bestå av:

 • Delta i tilbudsprosesser og prosjektkalkyler
 • Kontraktsforhandlinger med kunder
 • Innkjøp og forhandling av kontrakter med leverandører
 • Etablere prosjektorganisasjon for egne prosjekter
 • Være tilstede i prosjektet og sørge for at anleggsleder og andre nøkkelpersoner har støtte ved behov
 • Prosjekteringsledelse, styre innleide prosjekteringsselskaper
 • Lage planer for HMS og KS i samarbeid med støttefunksjon på HMS/KS
 • Følge opp at sikkerhet og kvalitet blir ivaretatt på byggeplassene
 • Ansvar for den økonomiske oppfølgingen av prosjektregnskap, likviditet og sluttprognose. Rapporterer kvartalsvis til øk/dag leder.
 • Følge opp kontrakter og endringshåndtering, samt gjøre sluttoppgjør med kunder og leverandører
 • Delta i interne forbedringsprosesser

Kvalifikasjoner:

 • Siv ing/Ingeniør innen bygg/konstruksjon
 • Min. 3 års erfaring som prosjektleder og/eller anleggsleder på byggeplass, evnt erfaring som oppdragsleder RIB
 • Forståelse for statikk
 • Erfaring fra ledelse av oppføring av råbygg er en fordel

Norske Bæresystemer tilbyr:

 •  Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et selskap i vekst med solid økonomi
 • Solide og langsiktige eiere
 • Ungt miljø med faglig dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø

Du vil få muligheten til å delta på lederutviklingsprogram i regi av NBS og Vedal. Vi er også opptatt av at du holder deg faglig oppdatert og tilbyr deltakelse på kurs innen kontraktsrett, montasjeledelse og andre relevante kurs.

Søknadsinformasjon:
Norske Bæresystemer samarbeider med Jefferson Wells i denne rekrutteringsprosessen, og de håndterer alle henvendelser. Registrer din CV på www.jeffersonwells.no og last opp søknad for å søke på stillingen. Send inn søknad her.

Frist: Snarest og innen 5 februar 2022

Arbeidssted: Vækerøveien 3, Oslo

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Jefferson Wells ved;
Erik Skjørtvedt, mobil: +47 928 61 896 / erik.skjortvedt@jeffersonwells.no

eller

Sidsel Jun Gausen, mobil: +901 41 781 / sidsel.jun.gausen@jeffersonwells.no

Norske Bæresystemer AS  sin spesialkompetanse er utvikling og levering av komplette bæresystemer til byggeprosjekter på det sentrale Østlandet. Største eier er Vedal som også er en stor kunde gjennom Vedal Prosjekt og Vedal Entreprenør. Selskapet er en frittstående aktør som leverer totalunderentrepriser til store prosjekter for de største hovedentreprenørene i Norge. Selskapets konsept er å tilby markedets beste kompetanse innen prosjektutvikling av prefabrikkerte bæresystemer og deretter levere og montere komplette råbygg i kundens prosjekter. Prosjekteringstjenester, stålkonstruksjoner og betongelementer kjøpes av faste underleverandører og tilpasses det enkelte prosjekt. Montasje av bæresystemet gjøres enten av egen montasjeavdeling eller kjøpes inn av faste leverandører.

Selskapet er ISO sertifisert iht. ISO 9001/14001. Selskapet har om lag 50 ansatte og forventer å omsette for ca. 300 mill. i 2021.

PROSJEKTANSVARLIG

Vi er i vekst og søker nå prosjektansvarlig med hovedansvar for egen prosjektportefølje og prosjektledere rapporterende til seg. Du vil også ha prosjektlederrollen på enkelte prosjekt i en vekst- og opplæringsfase. Som prosjektansvarlig skal du sørge for at prosjektene til enhver tid har ressurser, organisering og ledelse slik at prosjektene blir utført på en sikker og god måte. Samarbeid er nøkkelen til suksess som skaper resultater både for NBS og kunden. Du vil ha personalansvar for nøkkelressurser i egen portefølje

For å lykkes i rollen må du være god på kommunikasjon og skape gode løsninger internt og i samarbeid med konsulenter og kunder. Du er opptatt av å opptre redelig og samvittighetsfullt og lar aldri HMS gå på bekostning av framdrift eller økonomi.
Din væremåte er positiv og løsningsorientert og du er konstant nysgjerrig på nye forretningsmuligheter. Du trives i forhandlingssituasjoner og har stor gjennomføringsevne.
Viktigst av alt er å ha det gøy på jobb!

Din arbeidshverdag vil bestå av:

 • Deltakelse i tilbudsprosesser og prosjektkalkyler
 • Lede og delta i forhandlinger om nye kontrakter
 • Følge opp innkjøp, samt kontrakter mot leverandører og kunde
 • Etablere prosjektorganisasjon, påse at disse er riktig ressurs satt
 • Personalansvar og sparringspartner for prosjektledere under deg
 • Oppfølging av HMS & kvalitet og delta i ledelsens vernerunder
 • Gjennomføre løpende økonomisk oppfølging og delta i sluttprognosevurderingen av prosjektene
 • Delta i interne forbedrings- og strategiprosesser

Kvalifikasjoner

 • Siv ing/ingeniør innen bygg.
 • Min 5.års erfaring som oppdragsansvarlig hos RIB eller erfaring med prosjektledelse fra relevant entreprenørvirksomhet. Det er en klar fordel med erfaring fra konstruksjon.
 • Gode IT kunnskaper
 • Gode norsk og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Norske Bæresystemer tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et selskap i vekst med solid økonomi
 • Solide og langsiktige eiere
 • Ungt miljø med faglig dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø

Du vil få muligheten til å delta på lederutviklingsprogram i regi av NBS og Vedal. Vi er også opptatt av at du holder deg faglig oppdatert og tilbyr deltakelse på kurs innen kontraktsrett, montasjeledelse og andre relevante kurs.

Søknadsinformasjon: 

Norske Bæresystemer samarbeider med Jefferson Wells i denne rekrutteringsprosessen, og de håndterer alle henvendelser. Registrer din CV på www.jeffersonwells.no og last opp søknad for å søke på stillingen, eller trykk her for å søke.

Frist: Snarest og innen 12 januar 2022

Arbeidssted: Vækerøveien 3, Oslo

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Jefferson Wells ved;
Erik Skjørtvedt, mobil: +47 928 61 896 / erik.skjortvedt@jeffersonwells.no

eller

Sidsel Jun Gausen, mobil: 901 41 781 / sidsel.jun.gausen@jeffersonwells.no

Norske Bæresystemer AS ble etablert i 2011 og leverer komplette bæresystemer til byggeprosjekter på det sentrale Østlandet. Største eier er Vedal som også er en stor kunde gjennom Vedal Prosjekt og Vedal Entreprenør. Selskapet er en frittstående aktør som leverer totalunderentrepriser til store prosjekter for de største hovedentreprenørene i Norge. Selskapets konsept er å tilby markedets beste kompetanse innen prosjektutvikling av prefabrikkerte bæresystemer og deretter levere og montere komplette råbygg i kundens prosjekter. Prosjekteringstjenester samt innkjøp av stålkonstruksjoner og betongelementer kjøpes av faste underleverandører og tilpasses det enkelte prosjekt. Montasje av bæresystemet gjøres enten av egne ansatte montører eller kjøpes inn av faste leverandører.

Selskapet er ISO sertifisert iht. ISO 9001/14001. Selskapet har om lag 50 ansatte og forventer å omsette for ca. 300 mill. i 2021.

Selskapet er i vekst og planlegger utvidelse av vårt produktspekter fra å levere prefabrikkerte bæresystemer til også å inkludere bæresystem av forskallingsdekker/plattendekker. I forbindelse med dette ser vi etter en erfaren anleggsleder som ønsker å være med å bygge opp denne avdelingen sammen med prosjektansvarlig.

Anleggsleder til selskap i vekst

Arbeids- og ansvarsområder
 • Delta i oppbygging av nytt satsingsområde innenfor forskallingsdekker/plattendekker
 • Planlegging og produksjonsoppfølging på byggeplass
 • Etablering av nye prosedyrer, rutiner og styringssystem tilpasset den nye delen av virksomheten
 • Bidra som ressurs i kalkulasjon av nye oppdrag
 • Ansvar for sikkerhet og daglig drift på byggeplass
 • HMS/kvalitetsoppfølging er en viktig del av arbeidshverdagen
 • Ansvarlig for at fremdrift på prosjektet går iht. plan og behandler avvik og endringer løpende
 • Entrepriseoppfølging med løpende planlegging og koordinering av aktiviteter med kunder og leverandør
 • Driftsrelaterte innkjøp i prosjekt
Kvalifikasjoner
 • Relevant fagbakgrunn, med fagbrev betongarbeider som minimum
 • Noen års erfaring innenfor prefabrikkert forskallingsdekker (plattendekker, plass støpte konstruksjoner)
 • Erfaring som anleggsleder, produksjonsleder eller formann
 • Interesse og motivasjon for å ta ansvar for å delta i oppbygging av nytt satsningsområde i samarbeid med prosjektansvarlig/prosjektleder.
 • Interesse for digitalisering, gjerne erfaring med solibri, tekla bim site, trimble
 • Forståelse for kalkyle samt økonomiforståelse
 • Flytende norsk skriftlig og muntlig, gode engelskkunnskaper
Personlige egenskaper
 • Du setter sikkerhet høyest
 • Strukturert, punktlig og med gjennomføringsevne
 • Beslutningsdyktig og resultatorientert
 • Trives med å jobbe i team
 • Gode kommunikasjonsevner, utadvendt og positiv fremtoning

Hovedarbeidsplass: Til enhver tid gjeldende prosjekt på det sentrale Østlandsområdet (i hovedsak Stor-Oslo området) og hovedkontoret på Vækerø.

Norske Bæresystemer tilbyr
 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et selskap i vekst med solid økonomi
 • Solide og langsiktige eiere
 • Ungt miljø med faglig dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø

For spørsmål til stillingen, kontakt vår rekrutteringspartner Skarp AS ved Rolf Arne Berg på mobil 951 82 599 eller Johnny Ristan på mobil 900 10 583.

For å søke på stillingen klikk her.

Studerer du byggfag og er på utkikk etter sommerjobb?

En sommerjobb kan bety mye for din fremtidige karriere og i Norske Bæresystemer ser vi på dette som en mulighet både for oss og for deg! Vi har markedsledende kompetanse innen utvikling og oppføring av prefabrikkerte bæresystemer i stål og betong. Hos oss får du innblikk i arbeidshverdagen til våre montører, prosjektledere og anleggsledere, og du får mulighet til å prøve teoretisk kunnskap i praksis.

Vi ser etter ansvarsbevisste studenter som går byggfag og gjerne konstruksjon, og som ønsker å bli bedre kjent med oss og vår ekspertise.

En sommerstudentstilling hos oss vil gi deg:

 • Innblikk i hvordan våre prosjektledere jobber samt følge opp prosjekt med anleggsleder ute på byggeplass.
 • Praksis ute på byggeplass, som montør.
 • Faglig utfordrende arbeid og ansvar.
 • Mulighet til å lære av dyktige kollegaer med lang fartstid i byggebransjen.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for videre ansettelse dersom det passer for deg og for oss.

Vi vil gjerne høre fra deg dersom du studerer byggfag og synes Norske Bæresystemer virker interessant! Send oss en søknad til post@norbs.no så hører du fra oss fortløpende.

Ta gjerne kontakt med Amund Moen (am@norbs.no) dersom du har spørsmål.

I Norske Bæresystemer er vi alltid på jakt etter nye talenter, både deg som er nyutdannet eller mer erfaren. Dersom du tror du er riktig for oss, men ikke finner en passende stillingsutlysning hos oss, vil vi fortsatt gjerne høre fra deg enten du er prosjektleder, anleggsleder eller prosjektutvikler. Send oss din søknad med CV til post@norbs.no!